Telefoon: 070 427 76 66 Spoed: 06 52 000 806
Den Haag

Prenatale screening


Je kunt je ongeboren baby laten onderzoeken op een aantal aangeboren aandoeningen. Dit heet prenatale screening.

Je kunt kiezen uit 2 onderzoeken:

1) de prenatale screening op down-, edwards-, en patausyndroom

2) onderzoek naar lichamelijke afwijkingen (20 weken echo)

 

Besluit je dat je screening wilt op down-, edwards-, en patausyndroom, dan zijn er 2 keuzes:

Combinatietest

De combinatietest berekent de kans op een kindje met deze syndromen. De test bestaat uit twee onderzoeken. Tussen de 9 en 14 weken wordt een bloedonderzoek verricht bij de zwangere vrouw om twee stoffen (hormonen) te meten. Tussen de 11 en 13 weken van de zwangerschap wordt een echo gemaakt om bij het ongeboren kind de dikte van de nekplooi te meten. De nekplooi is een dun laagje vocht onder de huid in de nek. Alle ongeboren kinderen hebben bij een zwangerschapsduur van tien tot dertien weken zo'n laagje in hun nek, maar hoe dikker de nekplooi, hoe groter de kans dat de baby down-, edwards-, of patausyndroom kan hebben. Voor het bepalen van de uitslag worden ook de leeftijd van de moeder en de precieze duur van de zwangerschap meegenomen in de berekening. Mocht de combinatietest uitwijzen dat je een verhoogde kans op een kindje met deze syndromen hebt, dan wordt op korte termijn een afspraak gemaakt voor het bespreken van eventueel vervolgonderzoek. Bij dit vervolgonderzoek is met zekerheid vast te stellen of je kind één van deze syndromen heeft of niet.

Kijk op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl voor meer informatie over de combinatietest en uitleg over wat een kansberekening betekent.

Deze screening kost €176,96. Je betaalt de kosten zelf.

 

NiPT

De NiPT is een onderzoek waarbij bloed van de zwangere wordt afgenomen en onderzocht. Dit kan vanaf 11 weken zwangerschap. In het bloed wordt DNA onderzocht op chromosoomafwijkingen en kan zo bepaald worden of het kind down-, edwards-, of patausyndroom heeft. In het bloed van de zwangere zit DNA dat afkomstig is van de placenta (moederkoek). Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als het DNA van het kind. Er kunnen ook andere chromosoomafwijkingen gevonden worden. Dit zijn nevenbevindingen en je kunt zelf beslissen of je deze wilt weten.

Bij een afwijkende uitslag is er een kans dat het kind de aandoening niet heeft. Zekerheid kun je alleen krijgen door middel van een vervolgonderzoek.

Kijk op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl voor meer informatie over de NiPT en uitleg over wat de uitslag betekent. En over de verschillen tussen bovenstaande testen.

Deze screening kost €175,-. Je betaalt de kosten zelf.

 

Onderzoek naar lichamelijke afwijkingen / Structurele echo

De structurele echo bij 20 weken wordt gemaakt tussen de 18 en 22 weken. Tijdens deze echo wordt gekeken naar de aanwezigheid van een open ruggetje of open schedeltje. Ook wordt er gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind, de placenta, en de hoeveelheid vruchtwater. Niet alle afwijkingen kunnen worden opgespoord. Je bepaalt zelf of je dit onderzoek wilt en of je bij een ongunstige uitslag vervolgonderzoek wilt laten doen. Voor meer informatie, lees de brochure over de 20 wekenecho.    

Deze screening wordt vergoed door je zorgverzekering. Je hoeft hiervoor niet extra te betalen.

                

Voor meer informatie en hulp bij het maken van een keuze zie ook: www.prenatalescreening.nl