Telefoon: 070 427 76 66 Spoed: 06 52 000 806
Den Haag

Praktijkvisie

Wij zien de zwangerschap, bevalling en het kraambed als een fysiologisch (dat wil zeggen een normaal) verlopend proces. Ons werk is het begeleiden hiervan in een zogenaamde bewakersfunctie. Dat betekent dat wij continu bezig zijn met de vraag of alles normaal verloopt of dat we moeten ingrijpen. We proberen zoveel mogelijk mee te gaan in de wensen en verwachtingen van de zwangere en haar partner. Je bepaalt dus zelf, in overleg met ons, in welke mate je begeleid wilt worden.

Onder begeleiden verstaan wij met name:

  • informeren en voorlichten; mondeling en/of schriftelijk
  • lichamelijk controleren of alles normaal verloopt en indien nodig doorverwijzen
  • emotionele hulp/steun als dat wenselijk is.

Wij zijn van mening dat iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid heeft over de gezondheid van zichzelf en de baby, maar zullen daar ook een advies in geven.

De periode van zwanger zijn, bevallen en kraamtijd maak je slechts één of enkele keren in je leven mee. Daarom is het belangrijk dat je er met een goed gevoel op terug kunt kijken. Wij hopen daar een belangrijke rol in te kunnen spelen. Wij zullen er dus, voor zover de situatie dat toelaat, altijd naar streven om iedereen in zijn en haar waarde te laten en aan ieders wensen te voldoen. Een gevoel van warmte, vertrouwen en wederzijds respect vinden wij hierbij erg belangrijk.