Telefoon: 070 427 76 66 Spoed: 06 52 000 806
Den Haag

Praktische tips

Denk tijdens de kraamtijd ook aan de volgende praktische punten:

  • Aangifte doen bij het gemeentehuis in Den Haag van de geboorte van je baby. Dit moet binnen 3 werkdagen na de geboorte. Hiervoor dien je een afspraak te maken bij de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag.  https://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/to/Aangifte-van-geboorte.htm Vergeet niet je identiteitsbewijs en trouwboekje mee te nemen, ook het aangiftebriefje met daarop de geboortegegevens neem je mee. Als je niet getrouwd bent maar het kindje wel tijdens de zwangerschap is erkend, moet je de erkenningspapieren meenemen. Na aangifte wordt kinderbijslag automatisch geregeld.
  • Aanmelden van je baby bij je zorgverzekering. Na de aangifte bij de gemeente Den Haag ontvang je een geboorteakte en een burgerservicenummer (BSN); met dit BSN moet je je baby aanmelden bij je zorgverzekering. Het is verplicht om je baby binnen 4 maanden na geboorte te laten meeverzekeren. (kinderen onder de 18 jaar zijn premievrij voor de zorgverzekering)
  • Aanmelden van je baby bij de huisarts.
  • Hielprik: in de kraamweek komt een van de verloskundigen bij je langs om de hielprik bij je baby uit voeren. Zelf hoef je hier niets voor te regelen. Tijdens de zwangerschap krijg je van ons de informatie en folder met uitleg over het belang van dit onderzoek. (www.rivm.nl/hielprik)
  • Gehoorscreening: In de tweede week zal je baby door het consultatiebureau worden uitgenodigd voor de gehoorscreening. (www.rivm.nl/gehoorscreening)